Wednesday , August 4 2021

VIVACOM с продължаващ ръст на общите приходиVIVACOM defaults to the sale of the bridges in the middle of the grid, as it is in the middle of 697,4 млн. лв за периода януари – септември 2018 г

В сравнение със същия период на миналата година компанията постига увеличение от 35,4 млн. лв., представляващо 5,3% ръст. Въпреки силно конкурентния пазар, VIVACOM is a subsidiary of Radiation and Conservation Agency, EBITDA by 6,7% of 263, 5 million. лв

3% of 000 people. VIVACOM has launched its campaign for the World War II 2018 g. стред анализ на информацията от Speedtest Intelligence of Ookla

На пазара на фиксирани услуги VIVACOM е традиционен лидер, ката абонатите на фиксиран широколентов интернет достигат половин милион в края на отчетния период, което представлява ръст от 7,7% спрямо същия период на предходната година

Над половината от абонатите (56%) използват високоскоростен достъп чрез оптичната мрежа на телекома, която вече покрива близо 1 милион и 168 000 домакинства в цялата страна. Ръстът в предоставянето на фиксиран широколентов интернет се дължи на устойчивите инвестиционни усилия на компанията записения оптичната свързаност, което от своя страна води до цялостното развитие на предоставяне на качествена и високоскоростна услуга.

VIVACOM defines Livelihoods as a result of the inevitability of the Internet – Internet Radio (IPTV) – about 14,5% in the last quarter of the year. Това се дължи основно на настежито на настраивающее странственный устройствування of the Russian language

The FTTC (Fiber to the Curb) tool can be used for the purpose of importing electronic media and electronic media from within the country. Към края на септември 2018 г. 200 000 домакинства в общо 91 населени места. It is possible to use IPTV for your personal data in the original format.

My Vivacom – How to use the word "My Vivacom" – the word "Vivacom" – is the word "Vivacom"

Компанията развива и иновативните решения в областта на Интернет на нещата (IoT), които предлага. If you have any questions, please feel free to contact us for more information.

Финансови резултати за периода:

За деветте месеца, приключващи на 30 септември, Изменение
(в хиляди лева, освен процентите) 2018 2017 (сума) (%)
Общо приходи 697 399 662 047 35 352 5.3
Мобилни линии 428 718 385 114 43 604 11.3
вкл Приходи от мобилни услуги 338 518 310 619 27 899 9.0
Фиксирани линии и други 268 681 276 934 (8 253) (3.0)
428 718 385 114
Коригирана EBITDA 263 484 246 831 16 653 6.7
% Коригирана EBITDA, маржин 37.8 37.3 0.5 1.3
Мобилни абонати в края на периода 3 075 3 168 (93) (2.9)
% aubenat на срочни договори в края на периода 87.2 87.2 (0.0) (0.0)
Абонати на фиксирана телефония в края на периода 720 837 (116) (13.9)
Абонати на фиксиран интернет в края на периода 500 464 36 7.7
% FTTx в края на периода 55.6 53.5 2.2 4.0
Brochure 1 168 1 100 68 6.2


Source link