Sunday , March 26 2023

Libor Bouek se potet oenil. Drte nm palce, vzkzal[ad_1]

Gabriela Bendov a Libor Bouek


| foto: Facebook / Libor Bouek

<! –->

Rodina je absolutn zklad jakkoliv spolenosti. V pojmn ns dvou je to rodina, na jejm potku je pevn lska mue a eny. Rodina deklarovan a oficiln potvrzen aktem svatby. Rodinu vnmme jako natolik dleitou, e stoj za to o ni bojovat i ve chvli, kdy u ostatn jsou skeptit. Ostatn je to rodina, co tvo obce, msta a zem po tiscilet. A nevm, jestli jako souasnci bychom to mli mnit, zaal Bouek svj obshl pspvek na Instagramu.

17.srpna 2019 v 15:35, pspvek archivovn: 17.srpna 2019 v 17:01

Jsem naden, e jsme dnes za asti tch nejblich mohli bt prohleni za manele. Bylo to dojemn, vesel, rodinn, jdla bylo dost a oficilnm parterem a podporovatelem byly rodiny, ze kterch jsme vzeli. Nebyl to nejkrsnj den naeho vztahu, protoe ty teprve doraz, neb tenhle okamik je je zatkem cesty, cesty, kter nemus bt vdy dldn a z kopce. Vme to oba. Ale i tak – drte nm palce. Lska je ta nejvt sla svta. Boukovi. Ode dneka, uzavel modertora pipojil i erstvou svatebn fotografii.

Libor Bouek. se enil u potet. Jeho prvn manelkou byla slovensk modertorka Mariana urianov (42), manelstv vak vydrelo jen pl roku. V roce 2009 si vzal prvniku a tenistku Janu Hlavkovou (38). Rozvod oznmili po tyech letech.

<! –->

[ad_2]
Source link