Friday , January 15 2021

จับ โจร เบลเยี่ยม ขโมย กระเป๋า นท้ นี้ จียน ที่ สนาม บิน สุวรรณภูมิ มูลค่า นับ แสน รับ ทำ มา แล้ว ทั่ว โลก [คลิป] | The Thaigerหน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ของ มูลนิธิ เพื่อ สุนัข ใน ซอย หรือ ซอย ด๊ อก ได้ เริ่ม ออก ปฏิบัติ ภารกิจ ทำหมัน ฉีด วัคซีน ฟรี แล้ว โดย เริ่ม จาก พื้นที่ ต. รา ไว ย์ หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ นี้ เป็น ผล มา จาก โปรแกรม CNVR (Catch, Neuter, Vaccinate, Release ) หรือ การ จับ ทำหมัน ฉีด วัคซีน และ ปล่อย กลับ สู่ ถิ่น เดิม

ซึ่ง ถือ เป็น ภารกิจ หลัก ๆ ของ มูลนิธิ ฯ ใน การ ควบคุม ประชากร สุนัข และ แมว จรจัด อย่าง มี มนุษยธรรม และ มี ประสิทธิ ภาพ มาก ที่สุด โดย นอกจาก จะ ช่วย ควบคุม ประชากร สัตว์ จรจัด แล้ว ยัง นำ ไป สู่ การ แก้ ปัญหา สัตว์ จรจัด ต่างๆ ที่ ต้อง ใช้ ชีวิต เร่ร่อน อย่าง ทรมาน อีก ด้วย

หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ใน พื้นที่ รา ไว ย์ ตั้ง อยู่ ที่ ศูนย์ บริหาร จัดการ คุณภาพ น้ำ โดย ให้ บริการ ตั้งแต่ วัน ที่ 21 ม.ค. – 1 ก.พ. ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. วัน จันทร์ – วัน ศุกร์ ใน ส่วน ของ สัตว์ จรจัด นั้น จะ มี เจ้าหน้าที่ ออก ตระเวน จับ สุนัข และ แมว จรจัด มายัง ที่ทำการ

ขณะ ที่ เจ้าของ หรือ ผู้ ที่ ดูแล สุนัข และ แมว อยู่ สามารถ นำ สัตว์ เลี้ยง หรือ สัตว์ ใน ความ ดูแล มายัง ที่ทำการ ได้ ภายใน วัน และ เวลา ดัง กล่าว โดย ควร นำ มา ใน ช่วง เช้า เพราะ จะ ต้อง มี การ ตรวจ สุขภาพ ขั้น พื้นฐาน และ เตรียม การ ก่อน การ ผ่าตัด ทำหมัน หลังจาก ผ่าตัด แล้ว สุนัข และ แมว ยัง ต้อง ใช้ เวลา พักฟื้น ใน ช่วง บ่าย ก่อน ที่ จะ สามารถ มา รับ กลับ หรือ ส่ง กลับ ใน ช่วง เย็น

โดย สุนัข และ แมว ทุก ตัว ที่ ได้ รับ การ ทำหมัน และ ฉีด วัคซีน จาก ซอย ด๊ อก จะ มี รอย สัก บน ใบ หู ที่ หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ นั้น จะ มี บริการ ตรวจ สุขภาพ ขั้น พื้นฐาน กำจัด เห็บ หมัด ทำหมัน และ ฉีด วัคซีน รวม ซึ่ง รวม ถึง วัคซีน โรค ด บ บ

หลังจาก เสร็จ สิ้น ภารกิจ ที่ ต. รา ไว ย์ แล้ว หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ จะ เดินทาง ไป ปฏิบัติ ภารกิจ ต่อ ใน พื้นที่ หาด กะ ตะ ช่วง วัน ที่ 18 – 22 ก.พ. ต่อ ด้วย พื้นที่ หาด กะ รน ช่วง วัน ที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. และ เดินทาง ไป ยัง เกาะ คอ เขา จ. พังงา

สามารถ ติดตาม ตาราง การ ทำงาน ของ หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ได้ ที่ เพจ
มูลนิธิ เพื่อ สุนัข ใน ซอย (https://www.facebook.com/SoiDogInThai/)

หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ซอย ดก อก เริ่ม ภารกิจ แล้ว ใน พื้นที่ รา ไว ย์ | News by The Thaiger

หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ซอย ดก อก เริ่ม ภารกิจ แล้ว ใน พื้นที่ รา ไว ย์ | News by The Thaiger หน่วย ทำหมัน เคลื่อนที่ ซอย ดก อก เริ่ม ภารกิจ แล้ว ใน พื้นที่ รา ไว ย์ | News by The Thaiger


Source link