Thursday , June 8 2023

Chernomorets 2: 0 Waiting Strategies, or Foggy Prosets Футбол UA-Football[ad_1]

DPL. Fifth round
Chernigov. Osaka Chernogov
Referee: Alexander Omarcheckko (Slavia)

Desna – Chernomorets 2: 0
Goals: Dennis Bezborough 55, Art Feverov 64

Desna: Yemeni Carterush, Artie Feverov, Dennis Bessorbordo (Sergey Stanesky 90 + 3), Maxime Impergov, Andrei Slinkin, Denis Feverov, Alexander Volkov (Maxim Banasizovich 81), Anthony Bratov, Vladislav Ogriya, Dmitriy Claubas (Alexander Philipov 75)

Chernomorets: Russlan Babenko, Vladimir Kovel (Nicolae Mozolo 87), Andrei Mehsenco, Robert Mutzer (Dennis Norenkov 45), Dimitry Semeniv

Warnings: Denise Feverrow 15 – Dimitri Raisak 27, Dimitri Rashch 42
Uninstall: Dmitry Raikk 42

[ad_2]
Source link