Thursday , May 6 2021

"Nhớ chưa Jennie, nhảy nhót mạnh lên!"Ngày 1/12, I Love the Melon Music Awards 2018 (MMA 2018) for the first time BTS, BlackPink, iKON, WANNA ONE, MAMAMOO … BlackPink will be able to give you more than enough money. cũng vô cùng xuất sắc với giải bonsang và giải "Best Dance" (Vũ đạo xuất sắc nhất) nhờ "DDU-DU DDU-DU"

BlackPink has gigantic gimmicks in the world, it has been said that it is no longer: Nhớ chưa Jennie, I'm not sure! - Ảnh 1.

BlackPink does not support "Moto X" in the "MMA 2018"

"Nhân dịp" BlackPink has not been able to comment, "I do not know" Jennie cùng với câu chuyện nhảy huyt của cô nàng trong các sân khấu gần đây:

– "Nhớ chưa Jennie, nhảy nhót mạnh lên!".

– "Jennie cammers have not been able to find anything in the book?"

– "Vũ đạo hả? BlackPink nhảy bao giờ vậy? Lên sân khấu lắc lư có một chút vậy cũng gọi là nhảy hả?".

– "Dù sao thì sân khấu ngày hôm nay jenie cũng đã nhảy đàng hoàng rồi đấy".

SdnStranslate "DDU-DU DDU-DU" to BlackPink MMA 2018


Source link