Saturday , January 16 2021

Nợ ngập đầu, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh miệt mài bán tài sản, tăng mục tiêu lợiChủ Nhật, ngày 06/01/2016 21:00 PM (GMT + 7)

Là một trong những "đại gia" trên sàn là là vào tình cảnh khốn khó, CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) của ông Dương Ngọc Minh đã lên tục bán ra khối tìn hìng hìng hìng hìng vương 18 tỷ đồng trong năm 2018, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 713 tỷ năm 2017. Mặc dù vậy, hoạt động kinh kủa "vua cá" vẫn còn lộ diện không điểm cần được giải quyết.

Những "điểm đen" trong bức tranh tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2017-2018 cu hvg cho thấy, lũy tàn niên độ 2017-218, dúnh thu thần giảm 48,2% so với niên độ 2016-2017 đ 8,043 tỷ đồng, nhưng nhờ lợi nhuận tài chính, lợi nhuận khác tăng vọt, trong ki các chi phí được tiết giảm đã giúp Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh có lãi trước thuế 71,5 tỷ đồng, là sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 18, 6 tỷ đồng

Sau khi cổ đông công ty mẹ Hùng Vương làn lượt thua lỗ 49,3 tỷ đồng trong niên độ 2015-2016 and 713 years ago 2016-2017 Đại hội đồng cổ đông đề ra hồi đầu năm (100 tỷ đồng), nhưng cũng đủng hùng vương thoát lỗ 3 nàm lên tìếp, đồng nghĩa với mở ra thoát thoát hủy niêm yết bắt bắt thot cận kề.

Nợ ngập đầu, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh miệt mài bán tài sản, tăng mục tiêu lợi nhuận - 1

Báo cáo tài chính cũng cho thấy Hùng Vương hình thanh khoản của hvg vẫn còn nhiều "điểm đen" đang phải đối mặt.

Cụ thể, tính đến cuối niên độ 2017-2018, nợ phải trả của công ty dù gảảm 44,7% so với đầu năm, nhưng vẫn còn đến 6.289,7 tỷ đồng, tương đương 74,6% tàng tàng sản và gấp 3 lần vốn chủ sở hữu Trong đó, có 2.940 tỷ đồng là các nợ vay ngắn hạn và 318,6 tỷ đồng nợ vai dài hạn.

Nợ ngập đầu, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh miệt mài bán tài sản, tăng mục tiêu lợi nhuận - 2

If you do not want to go to Hùng Vương Phải Phíi Phạ lài không nhỏ Riêng niên độ 2017-2018, chi phí lãi vay của công ty lên đến 350,6 tỷ đồng, but it is not worth the money, (339,2 tỷ đồng).

Việc Hùng Vương phải phải vay nềều được được phátt từ nguyên nhân một lượng lớn vốn bị khách hàng chiếm dụng. Tính đến 30.09.2018, công ty đang có phải thu 3.964 tỷ đồng, tương đương 47% tàng tài sản, chủ yếu là cáản phải thu từ khách hàng (86,2%).

Không chỉ tốn kém chi phí tài chính do tanng vay nợ bổ vốn lưu động, khoản phải thu quao cao chin hìng vương mặt rủi mất tài sản.

Những năm đẩy, chi phí trích lập dự phòng phải thu là một trong nguyên nhân chính đẩy "vua cá" lâm vào cảnh thua lỗ. Riêng trong niên độ 2017-2018, chi phí trích lập dự phòng phải thu đòi là 64 tỷ đồng, chiếm 1/3 chi phí thả của dannh nghiệp. Trong niên độ trước, con số này là 566 tỷ đồng.

Miệt mài bán tài sản

Đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Hùng Vương trong niên độ vừa qua chính là việc tái cấu trúc Công ty đã được đẩy mạnh, giúp lợi nhuận tài chính tăng và lợi nhuận khác tăng đột biến nhờ khoản thu từ thanh lý khoản đẩu tư Vào các công tổ thực phẩm thực phẩm sau ta (mã fmc) and công ty cổ phần thức thnn chăn nuôi việt thắng (mã vtf), càng như nhiều tài sản và bất động sản khác.

Cụ thể, năm 2018, 39% has been found in HVG, but it is 13.877 tỷ về chỉ còn 8.434 tỷ đồng.

Nợ ngập đầu, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh miệt mài bán tài sản, tăng mục tiêu lợi nhuận - 4

Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của hvg tính đến 30.9.2018 tho báo cáo tài chính.

Trong đó, ngày 14.8.2017, HVG đã Quyết định thanh các bất động sản và quyết định gảii thể thể thể thể thể thể thểng công công ngàn 76% vốn. Tổng diện tích đất bán ra 7131.5 m2 bao gồm diện tích 1488.5 m2 tại 94 Phạm Đình Hổ (Phường 2, quận 6) and diwn tín 5643 m2 tuyi 765 Hồng Bàng (Phường 6, quận 6).

Tháng 11.2017, HVG tiếp thoái thoái thực Phẩm Sao Ta (FMC) với hơn 21 triệu cổ phiếu, tương đương 54,28% vốn thu về 486,8 tỷ đồng.

Tháng 7.2018, công ty bán vốn tại Việt Thắng (VTF), gảảm tỷ lệ sở hữu từ 90,36% về 33,16% vốn, tương đương thu về huyn 861 tỷ đồng.

Đến tháng 9.2018, HVG bhán lạnh 2 cho Giải Pháp Thương mạa hia, thu về gần 151 tỷ đồng.

Kết quả, tính đến thời điểm 31.12.2018, hệ thống HVG còn 24 công ty con liên kết, từ đơn vị nuôi trồng, nhà máy chế biến thức thủy sản, hàn trang nhôi hō

Từng báo cáo với cổ đông tại ĐHĐên thường niên 2018, Chủ tịch Dương Ngọc Minh nhấn mạnh hvg vẫn thangng hạng ràng, nếu trong trường hợp hvg huết hình hạnh hết. Trên thực tế thì tổng số tiền thu về sẽ rất lớn, khu tân tạo đã định giá 250 USD, tổng diện tích đất nuôi trồng hơn ngàn tỷ … đây cũng chính là yếu tố quynh thợ hỗ trợ vốn từ ngân hàng. "Nếu không có được những giá trị trên, ngân hàng chắc đã không cho vay rồi", ông Minh khẳng định.

Mục tiêu lợi nhuận 255 tỷ đồng

Thủy sản Hùng Vương cho biết, ngày 10.09.2018, Bộ Thương Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết bộ của thu thu thu thu thu thu thu thu thun 14 (POR14) đoạn từ ngày 01.08.2016 – 31.07.2017 đối với sản phẩm cá tra, basa Việt Nam. Trong đó, mức thuế sơ bộ cho hai bị đơn bắt buộc là 0 USD / kg (in HVG) and 1.37 USD / kg (Nha Trang Seafood); Thuế suất cho các bị đơn tự nguyên là 0.41 USD / kg; Thaế suất toàn quốc là 2.39 USD / kg Mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với POR13 trước đó.

Nợ ngập đầu, Hùng Vương của ông Dương Ngọc Minh miệt mài bán tài sản, tăng mục tiêu lợi nhuận - 5

Mục tiêu lợi nhuận của hvg

Theo đó, HVG xây dựng kế hoạch niên đế in 2019 với lợi nhuận sau thuế là 75 tu đồng từ mảng kình cá, còn thức thủy sản sản mangng về 180 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch thuế cu hvg năm 2019 ở mức 255 tỷ đồng, tăng tăng hàn hàn 14 lần. Được biết, đây là hai mảng trọng tâm cho thời gian tới của hvg Công ty đã, đang và sẽ gom vốn lại thực hện 2 nhiệm vụ chính là nuôi trồng và chế biến cá tra

Với tình hình trong nước cũng như thế giới đã và đang khi nhiều chuyển biến thuận lợi cho các dong nghiệp thủy sản nói chung và hùng vương nói riêng. Sau thời gian dài gian khó, những tin tức khả quến kến tứn tức thột 2017-2018 đang ộộ hy ộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớ,,,,,,,,,,,,,,, ,ộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộộưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư , "vua cá tra" vẫn còn nhiều việc phải làm, trước tiên là giải quiết những "điểm đên" còn tồn tại trong bức tranh tài chính, kinh dohan hện nay.


Source link